Imeniki in seznami

Imenik notarjev

Imenik odvetnikov

Seznam mediatorjev

Imenik sodnih cenilcev

Imenik sodnih izvedencev

Imenik sodnih tolmačev

Seznam sodnih izvršiteljev

Seznam detektivov

Imenik nepremičninskih posrednikov

Seznami davčnih zavezancev

Seznam neplačnikov fizičnih oseb z dejavnostjo

Seznam neplačnikov pravnih oseb

Seznam davčnih zavezancev, ki so v insolventnih postopkih

Seznam davčnih zavezancev, ki niso v insolventnih postopkih

Volilni imenik

Seznam upravnih enot

Seznam bank v Sloveniji

Telefonski imenik Slovenije

Uradni imenik Evropske unije

Poslovni imenik bizi.si

Registri

ePRS – Poslovni register Slovenije

RZIJZ – Register zavezancev za informacije javnega značaja

eRTR – Register transakcijskih računov

eRZPP – Register zastavnih pravic na premičninah

eRPM – Register menic, protestiranih zaradi neplačila

Registri ocenjevalcev Slovenškega inštituta za revizijo

Register davčnih svetovalcev z licenco

Register preizkušenih davčnikov

Register izdajateljev e-računov

Obrtni register

Register nepremičnin

RKG – Register kmetijskih gospodarstev

Register nepremične kulturne dediščine

Register vozil

Register zdravil

Register društev

Register zemljepisnih imen

Baza rojstnih imen in priimkov

Advertisements