Preglej, izračunaj, ukrepaj

 

Izračun obresti

Hiter preračun valut

Informativni izračun datuma upokojitve

Portal e-Uprava

Točke VEM – Portal za podjetja in podjetnike

STOP birokraciji

Javni vpogled v nepremičnine

Elektronska zemljiška knjiga

Seznam glavnih obravnav

Sodna praksa slovenskih sodišč

Sodna praksa Evropskega sodišče za človekove pravice

Iskalnik po odločbah in mnenjih Informacijskega pooblaščenca

Zakonodajni monitor

Supervizor – Spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij

Prijavi korupcijo

Anonimna prijava kršitve Finančni upravi RS

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za delo

Anonimna prijava kršitve Informacijskemu pooblaščencu

Anonimna e-prijava nasilja v družini

Anonimna e-prijava trgovine z ljudmi

Anonimna e-prijava ekstremnega nasilja

SPIN Uprave RS za zaščito in reševanje

Razdalje med kraji

Informativni izračun poštnine Pošte Slovenije

Poštne številke doma

Oddaja pošte na Petrolovih servisih

FedEx Slovenija

Advertisements