Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku

Davki

Starševstvo in otroci

Zaposlovanje

Zemljiška knjiga

Promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi

Izvršba

Sodna uprava

Sodni register

Evropski plačilni nalog

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Odškodnine žrtvam kaznivih dejanj

Brezplačna pravna pomoč