Pripomočki omgočajo hiter dostop do koristnih informacij in podatkov, obrazci pa so namenjeni uresničevanju pravic in izpolnjevanju obveznosti.

Advertisements