Which should you deliver first: the good news or the bad news?

The best endings don’t leave us happy. Instead, they produce something richer — a rush of unexpected insight, a fleeting moment of transcendence, the possibility that by discarding what we wanted, we’ve gotten what we need. Endings offer good news and bad news about our behavior and judgment. I’ll give you the bad news first, of course — endings help us encode a lesson learned, but they can sometimes twist our memory and cloud our perception by overweighting final moments and neglecting the totality.

But endings can also be a positive force. They can help energize us to reach a goal. They can help us edit the nonessential from our lives. And they can help us elevate — not through the simple pursuit of happiness but through the more complex power of poignancy. Closings, conclusions and culminations reveal something essential about the human condition: In the end, we seek meaning.

Dan Pink, ideas.ted.com (Which should you deliver first: the good news or the bad news?, 23. januar 2018)

Advertisements

True diversity means looking for the knife in a drawer of spoons

Having the outsider around helps us solve problems, but don’t expect us to be grateful, or even to notice anything other than social discomfort.

Tim Harford, The Undercover Economist (True diversity means looking for the knife in a drawer of spoons, 5. oktober 2017)

The End of Globalization

The 2016 U.S. presidential elections triggered emotions I had not felt for years. In 1998, Venezuela, where I’m from, elected a populist president who, like U.S. President Donald Trump, ran a campaign based on anti-establishment sentiments. Countries like Argentina, Bolivia, Brazil, and Nicaragua followed suit, and I began to wonder about the extent to which the benefits of neo-liberalism were really reaching the general population. Systematic research on the possible “end of globalization” was not taken seriously, at least not by many of the Western drivers of today’s political-economic order. But now Brexit in the UK and Trump have shaken faith in the conventional wisdom and have many asking, “Is this the end?”

Rebecca Van Roy, študentka LSE (A Student Perspective on a Global Network Course on Globalization — LSE Management, 6. maj 2017)

Združeni narodi praznujejo 70 let

“Združene narode moramo prepoznati za to, kar so: sicer nepopoln, a nepogrešljiv instrument narodov, ki delajo v smeri razvoja bolj pravičnega in varnejšega sveta.”

Dag Hammarskjöld, drugi generalni sekretar OZN od leta 1953 do leta 1961

Organizacija združenih narodov (OZN) je medvladna organizacija, ki spodbuja mednarodno sodelovanje. Njeni cilji so ohranjati mednarodni mir in varnost, razvijati prijateljske odnose med narodi, zagotavljati mednarodno sodelovanje in zavzemati se za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter postati središče za usklajevanje prizadevanj narodov za dosego teh skupnih ciljev. Ustanovljena je bila 24. oktobra 1945, ko je Ustanovno listino OZN ratificiralo pet stalnih članic Varnostnega sveta OZN (Francija, Kitajska, Sovjetska zveza, Združeno kraljestvo in ZDA) ter večina preostalih 46-ih držav pogodbenic. Danes ima 193 držav članic, 44,000 zaposlenih, 40 programov in specializiranih agencij, 28 aktivnih mirovnih operacij in 5,530,349,800 dolarjev težak proračun.

#1984

“V zelo kratkem času človeške vrste – govorimo o desettisočih let – v tem kratkem obdobju je človek tako močno posegel v naravo, da bo težko sanirati posledice. Človek je – kot ena vrsta – s svojimi posegi povzročil novo množično izumiranje organizmov, ki smo mu priča danes.”

doc. dr. Matjaž Kuntner, predstojnik Biološkega inštituta Jovana Hadžija (MMC RTV, 25. september 2015)